Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp để thúc đẩy tài chính

Vấn đề lớn nhất mà cả thế giới đang phải hứng chịu chính là biến đổi khí hậu. Nó không chỉ tác động lên các cộng đồng và xã hội mà còn là một rủi ro đối với các tổ chức tài chính. Ngay từ thời điểm này, các tổ chức tài chính cần phải xem xét đến các tác động cũng như rủi ro hoặc cơ hội từ biến đổi khí hậu trong quá trình đánh giá và quyết định hạng mục đầu tư. Thực tế, ngành tài chính đang đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi nền kinh tế sang mô hình phát triển carbon thấp, thông qua từ chối đầu tư vào các hoạt động không bền vững.

Với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, các tổ chức tài chính và ngân hàng là chìa khoá quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Cần sớm áp dụng chặt chẽ các chính sách đánh giá tác động môi trường và xã hội trong đầu tư, song song với đó là phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động bền vững.

Thời gian tới, Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) sẽ hợp tác với các ngân hàng, hiệp hội và các đối tác trong việc thúc đẩy thực hiện tài chính bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, đơn vị này sẽ tăng cường năng lực, xây dựng các công cụ và hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động ngân hàng; trao đổi về xu hướng chuyển dịch nền kinh tế phát triển carbon thấp trên thế giới, kinh nghiệm trong đánh giá rủi ro các dự án đầu tư về môi trường và xã hội, các sản phẩm cho vay bền vững hay khó khăn, thách thức khi áp dụng tài chính bền vững.