Hiện thực hoá cải cách tài chính ở EU

Kể từ ngày 3/1/2018, bộ quy định mới mang tên “Các thị trường trong sắc lệnh về các công cụ tài chính II” – MiFID II của Liên minh Châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là cải cách mới nhất trong số những cuộc cách mạng lớn được thực hiện ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính, với hi vọng sẽ nâng cao tính minh bạch và trung thực của thị trường tài chính, bên cạnh việc bảo vệ nhà đầu tư hiệu quả hơn, ngăn chặn mọi nguy cơ tái diễn khủng hoảng.

Hiện thực hoá cải cách tài chính ở EU

Theo kế hoạch, MiFID II sẽ được thực thi vào tháng 1/2017, tuy nhiên, các công ty tài chính yêu cầu kéo dài thời gian để thích ứng. Một vài cơ quan điều hành thị trường tại Đức, Anh và Pháp còn đòi hỏi thêm thời gian đến tận 7/2020.

Nội dung chính trong bộ quy định mới là tính minh bạch và việc bảo vệ các nhà đầu tư, qua đó đảm bảo các công ty tài chính sẽ tạo điều kiện tối ưu nhất cho khách hàng khi cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, sắc lệnh này cũng khắc phục những điểm bất cập của thị trường tài chính đã lộ rõ trong suốt cuộc khủng hoảng vào năm 2008 và 2009, đồng thời tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư lẻ và nhà đầu tư là các tổ chức.

Cũng từ thời điểm có hiệu lực, quy định mới yêu cầu các công ty tài chính phải minh bạch hơn với các khoản đầu tư chứng khoán và mở rộng ra các công cụ tài chính khác như trái phiếu và các sản phẩm phái sinh. Các công ty tài chính cũng phải cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin cho khách hàng về giá của các sản phẩm và dịch vụ và sự tác động của mức giá đó đến lợi nhuận đầu tư hay các phí giao dịch các công cụ tài chính, công khai và minh bạch lợi nhuận của các bên trung gian…