Mức đóng thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng casino

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 164 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng thì những ai trúng thưởng trên 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10%.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng casino

Thực tế, việc đánh thuế này đã được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân và có hiệu lực từ ngày 1/1/2009. Tuy nhiên, do chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể, vì vậy nhiều doanh nghiệp kinh doanh casino gặp phải nhiều khó khăn khi thực hiện khấu trừ thuế.

Trò chơi có thưởng được định nghĩa là việc dùng tiền mặt hoặc đồng tiền quy ước để đặt chơi thông qua máy chơi trò chơi để thu lại được một số tiền thưởng đạt tỷ lệ nhất định. Các trò chơi này có thể bao gồm rồng hổ, xóc đĩa, baccarat, blackjack… Thu nhập tính thuế sẽ được tính từ phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của thu nhập từ trúng thưởng. Nếu giải thưởng bằng ngoại tệ, người chơi phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng nhà nước có hiệu lực ngay tại thời điểm trúng thưởng.

Để tạo điều kiện tối đa cho người trúng thưởng, pháp luật quy định họ không cần phải đăng ký thuế mà trực tiếp nộp thuế ngay khi lĩnh thưởng tại các sòng bài. Trường hợp cần yêu cầu hoá đơn VAT, đơn vị chi trả sẽ cấp giấy tờ đầy đủ cho người trúng thưởng.

Thông tư cũng nêu rõ về việc đánh thuế theo cuộc chơi. Cụ thể,

+ Với hình thức chơi bằng đồng tiền quy ước, cuộc chơi được bắt đầu khi người chơi vào điểm vui chơi giải trí có thưởng và kết thúc khi người đó ra về.

+ Khi chơi bằng máy chơi tự động bằng tiền mặt, cuộc chơi được bắt đầu khi người chơi nạp tiền vào máy chơi và kết thúc lúc người chơi rút tiền khỏi máy.

+ Nếu trúng thưởng từ giải thưởng tích luỹ, các giải thưởng định kỳ cho khách chơi may mắn và các hình thức tương tự khác mỗi lần trúng thưởng được coi là một cuộc chơi riêng biệt.