Những điều cần biết về cấp vốn tài chính trực tuyến

Dưới đây là những điều bạn cần tìm hiểu cũng như những điều cần tránh khi xem xét một đề nghị cấp vốn trực tuyến.

1. Nếu bạn thấy bất kỳ tham chiếu nào đến…

Các khoản vay ngắn hạn, ứng trước ngân phiếu lương, khoản vay ngắn hạn hoặc những khoản tương tự, hãy bỏ đi.

Đây là tất cả các chỉ báo đây là một khoản vay lãi suất cao sẽ yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để thiết lập hoàn vốn tự động vào một ngày cụ thể trong tương lai gần.

2. Tìm kiếm những tuyên bố có vẻ không thực tế.

Những tuyên bố như ‘phê duyệt được đảm bảo 100%’ hoặc ‘Tín dụng xấu, không có vấn đề’ là dấu hiệu cho thấy người cho vay không đảm bảo.

Rất có thể họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài khoản séc hoặc hình thức thanh toán khác trước khi chấp thuận khoản vay của bạn. Một số trang web này chỉ đơn giản là khai thác thông tin của bạn.

3. Nhìn vào chất lượng của trang web.

Có lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp không? Các câu có ý nghĩa không?

Nếu trang web có chất lượng thấp, điều này có thể có nghĩa là đó là một người cho vay kém chuyên nghiệp.

4. Trang web chăm sóc sức khỏe và tài chính y tế

Những dịch vụ này ít hơn các công ty thẻ tín dụng tính lãi suất cao để tài trợ cho các hóa đơn y tế. Họ thường yêu cầu bạn phải có bảo hiểm và họ yêu cầu thông tin này trước.

Hãy hết sức cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin bảo hiểm của bạn cho các công ty này.

Nếu bạn thực sự cần tài trợ trực tuyến để mua hàng, hãy gắn bó với các trang web trực tuyến nổi tiếng và đáng tin cậy.

Ngoài ra, hãy đọc các điều khoản rất cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nghi ngờ nào về thỏa thuận tài trợ, đừng ký vào đó.

Có rất nhiều lựa chọn thay thế cho hình thức vay tiền trực tuyến, bao gồm khoản vay từ ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng của bạn, sử dụng thẻ tín dụng hoặc nhận tài trợ trực tiếp từ cửa hàng nơi bạn mua hàng.

Những điều cần biết về cấp vốn tài chính trực tuyến